Henryk Sienkiewicz
Bolesław Prus
Inne
Juliusz Verne
Adam Mickiewicz
Inne