Biblioteczka

Slowniczek - smietniczek

takie tam testy bizuteri

ba

I baba

II baba

d nadbaba d arcaba d warcaba laba sylaba monosylaba s. d haraba I graba II graba d niezgraba sztraba antaba mastaba sztaba d buchsztaba kontrsztaba d powaba żaba trąba d swaćba i plećba d młoćba d młóćba gleba koleba d pleba ameba d werteba weba kweba trzeba potrzeba gęba pragęba strzępigęba moczygęba d zgęba zięba poręba wyręba biba skiba koliba zeriba d sadziba siedziba łajba siejba chwiejba I g lejba II lejba alba dalba p halba palba chwalba melba strzelba kolba s. bulba gamba samba limba s. marimba bomba s. seksbomba plomba hekatomba katakumba rumba tumba drymba hańba d miańba gońba oba doba d nadoba s. podoba chudoba ozdoba rozdoba angoba skoba żałoba półżałoba g zagłoba d zgłoba d złoba I roba II d roba garderoba nieroba d kroba choroba d proba wątroba osoba d posoba próba rozróba arba farba szczerba d wyszczerba korba torba g gurba hurba g paśba kośba prośba pikielhauba d zaguba zguba I huba II d huba rachuba d przerachuba kociuba g dziuba jujuba g szczeluba chluba kluba pałuba d gruba z gruba śruba półśruba s. przeciwśruba szruba tuba p sztuba p szuba Kaszuba d pławba sadyba chyba d ochyba d pochyba ryba skryba tryba diatryba pedotryba kulczyba szyba liczba p wieszczba izba wierzba dzierzba przyzba d swadźba d gędźba ględźba rzeźba płaskorzeźba wypukłorzeźba wklęsłorzeźba s. makrorzeźba s. mikrorzeźba więźba groźba półgroźba d woźba p przyźba ciżba wróżba służba drużba baca caca płaca I maca II d maca paca raca graca praca p spółpraca współpraca taca przewodnicząca rodząca tworząca d podchlebca pochlebca s. przypochlebca d pognębca z obca d zagubca d zgubca d chlebojadca nakładca d zakładca d przekładca wkładca d wykładca władca wszechwładca współwładca d wielkowładca samowładca gromowładca d jednowładca jedynowładca możnowładca radca nadradca świętokradca doradca d osadca rządca zarządca wszechrządca d spółrządca współrządca wielkorządca d samorządca rozrządca kazirodca s. d przewodca p przewódca dowódca d powódca przywódca heca świeca metroświeca g leca forteca nadforteca superforteca pęca g żabica źrebica gołębica s. snębica przyzębica d strzelbica łbica przyłbica pasierbica haubica drygubica tryhubica grzybica izbica szkarłacica macica racica głowacica zanokcica s. przynokcica p guwernancica kocica kokocica płocica złocica krócica charcica lamparcica tarcica zwarcica ościca czyścica życica s. oleica skalica palica stalica diablica d grablica tablica szablica wróblica s. skublica radlica jedlica redlica międlica mędlica widlica podgardlica s. pudlica d skrzydlica s. szydlica bielica cielica g miecielica anielica popielica topielica g osielica jaglica ciąglica iglica i mglica szczyglica s. pchlica d hnilica wścieklica s. szklica głagolica s. pacholica okolica sokolica polica stolica p prastolica bawolica królica kaplica cieplica strzęplica s. zadarlica podgarlica synogarlica karlica omarlica s. pomarlica tarlica p berlica cierlica dzierlica perlica terlica orlica prząślica cieślica przęślica trzęślica p kiślica oślica s. d wątlica mietlica konietlica wietlica świetlica d petlica pętlica

O...

Witam w bibliotece i zycze przyjemnego czytania.

Troche zdjec