Biblioteczka

Slowniczek - smietniczek

takie tam testy bizuteri

nieinteligentny

ambiwalentny

indolentny

korpulentny wirulentny temperamentny dokumentny immanentny permanentny s. eminentny indyferentny s. koherentny kompetentny niekompetentny s. kongruentny subsekwentny konsekwentny niekonsekwentny elokwentny grandilokwentny wykwintny niewykwintny robotny bezrobotny d migotny wilgotny d piechotny ochotny wymiotny przymiotny d łakotny markotny p łoskotny d błyskotny lotny zalotny odlotny nielotny przelotny d śmierciolotny prędkolotny d wysokolotny niskolotny d żartkolotny mimolotny górnolotny polotny wiatrolotny d bystrolotny chyżolotny splotny ulotny d rozlotny błotny nabłotny nadbłotny namłotny p omłotny szerokomłotny d suromłotny s. p hołotny d opłotny słotny d złotny d ozłotny s. p pozłotny samotny sromotny d grzmotny d klejnotny potny napotny d kłopotny d rotny obrotny nieobrotny s. krotny kilkakrotny p pokilkakrotny tysiąckrotny p trzechkrotny milionkrotny pięciokrotny dziesięciokrotny kilkudziesięciokrotny sześciokrotny siedmiokrotny ośmiokrotny d kilkokrotny wielokrotny niewielokrotny ilokrotny tylokrotny jednokrotny niejednokrotny parokrotny czterokrotny stokrotny dwunastokrotny dwudziestokrotny d częstokrotny postokrotny s. ukrotny stukrotny dwukrotny trzykrotny paprotny wrotny d wrotny nawrotny zawrotny odwrotny d niewrotny przewrotny d życiowrotny powrotny niepowrotny bezpowrotny wywrotny niewywrotny zwrotny niezwrotny bezzwrotny psotny istotny nieistotny d nowotny zdrowotny pierwotny niepierwotny żywotny nieżywotny p dożywotny d bezżywotny d pieszczotny s. d zgryzotny p kłótny bartny I d wartny II d wartny przedśmiertny p dośmiertny pośmiertny d omastny d napastny przepastny chrząstny d przedmiestny d natychmiestny i mimowiestny szelestny i suchoszelestny i miękkoszelestny bezszelestny d czestny d poczestny bezczestny chrzestny chrzęstny istny listny nalistny podlistny trójlistny s. jarzębolistny s. twardolistny długolistny pięciolistny wielkolistny szerokolistny wąskolistny szorstkolistny wielolistny białolistny okrągłolistny drobnolistny ciemnolistny s. jesionolistny srebrnolistny różnolistny czterolistny czworolistny obfitolistny złotolistny gęstolistny srebrzystolistny stulistny dwulistny trzylistny bezlistny samoistny niesamoistny d nawistny nienawistny zawistny poświstny kostny nakostny żywokostny międzykostny przykostny bezkostny postny p środopostny wielkopostny wyprostny bezostny poszóstny ustny pozaustny s. czelustny doustny szerokoustny wieloustny kapustny zapustny odpustny d przepustny p mięsopustny d spustny rozpustny korzystny niekorzystny bezkorzystny butny d chutny d kutny d sekutny pokutny bezpokutny absolutny ewolutny rezolutny bałamutny smutny przesmutny putny wierutny s. g chwierutny okrutny rzutny odrzutny d przerzutny zasięrzutny samorzutny wyrzutny rozrzutny d wszechbytny p samobytny pierwobytny g zbytny mytny kopytny prakopytny s. podkopytny jednokopytny parzystokopytny nieparzystokopytny dwukopytny bezkopytny popytny d niepopytny rarytny p faworytny sprytny sytny d nasytny d nienasytny chwytny nachwytny podchwytny strzałochwytny pochwy

O...

Witam w bibliotece i zycze przyjemnego czytania.

Troche zdjec