Biblioteczka

Slowniczek - smietniczek

takie tam testy bizuteri

ziewacz

s. nadziewacz

zalewacz

odlewacz p dolewacz rozlewacz nagrzewacz zagrzewacz podgrzewacz przegrzewacz ogrzewacz zgrzewacz s. rozgrzewacz d posługiwacz d podsłuchiwacz wydmuchiwacz s. kiwacz podskakiwacz p potakiwacz oczekiwacz oszczekiwacz d przyklaskiwacz obłuskiwacz p wyłuskiwacz opryskiwacz spryskiwacz rozpryskiwacz natryskiwacz wtryskiwacz wyzyskiwacz spłukiwacz poszukiwacz wyszukiwacz wydrwiwacz kwacz plwacz walcowacz ładowacz śniegoładowacz budowacz ługowacz s. chowacz kowacz pakowacz ocynkowacz g polowacz głowacz hamowacz knowacz pilnowacz snowacz krepowacz klarowacz smarowacz cembrowacz polerowacz korowacz lasowacz prasowacz d psowacz kitowacz nitowacz gotowacz hartowacz sortowacz prostowacz lutowacz kosztowacz dozowacz s. rwacz s. gmatwacz podkuwacz s. okuwacz s. opluwacz nakłuwacz przekłuwacz rozpruwacz zatruwacz odtruwacz nasuwacz odsuwacz przesuwacz odczuwacz podszczuwacz przeżuwacz d nabywacz i odgrzebywacz przegrzebywacz s. obgadywacz p odgadywacz s. dogadywacz s. zgadywacz d oddziaływacz nawoływacz obwoływacz wywoływacz pływacz s. opływacz włamywacz p wyłamywacz pomywacz wymywacz podtrzymywacz przytrzymywacz zmywacz d wykonywacz wyrównywacz wyłapywacz podkopywacz p okopywacz s. skupywacz nasypywacz zasypywacz s. obsypywacz s. rozsypywacz s. podszczypywacz podrywacz przerywacz pokrywacz ukrywacz wykrywacz oborywacz porywacz wyorywacz podpatrywacz urywacz wyrywacz zrywacz okrzesywacz s. pisywacz zapisywacz odpisywacz przepisywacz p opisywacz dopisywacz p spisywacz wypisywacz oblatywacz udeptywacz p zgartywacz dopytywacz wypytywacz podwywacz wyładowywacz s. rozładowywacz d przechowywacz dogotowywacz s. przekazywacz s. podlizywacz grzywacz wyszywacz zszywacz wyzywacz p używacz p szczwacz s. szwacz żwacz zacz mazacz s. wiązacz s. przeinaczacz d przeistaczacz wytaczacz zmiękczacz wykańczacz rozcieńczacz zagęszczacz zgęszczacz odłuszczacz s. napuszczacz s. wybłyszczacz oczyszczacz wodooczyszczacz d dogadzacz s. ochładzacz s. odprowadzacz oprowadzacz rozprowadzacz zwiedzacz s. przerzedzacz uprzedzacz s. oszczędzacz d odwidzacz s. utwardzacz zatwierdzacz podjudzacz p rzezacz d lizacz pełzacz wozacz powtarzacz przetwarzacz wyżarzacz s. odmierzacz rozszerzacz s. odpowietrzacz odkurzacz podkurzacz s. wypłaszacz s. rozpraszacz zraszacz s. pocieszacz mieszacz przyśpieszacz wnoszacz osuszacz obgryzacz s. odkażacz d rozważacz obciążacz wydrążacz p dojeżdżacz ujeżdżacz naprężacz rozprężacz s. stężacz nawilżacz odwilżacz zwilżacz przedłużacz pnącz jednorącz d porącz d w porącz praworącz leworącz oburącz i sącz przesącz d kwindecz ciecz g nieciecz d wodociecz d rozciecz miecz siecz odsiecz d posiecz kecz skecz lecz mlecz ostromlecz wilczomlecz mecz trójmecz s. sześciomecz czwórmecz smecz skrecz precz wstecz d niwecz d wniwecz rzecz wszechrzecz d przecz d poprzecz d w poprzecz nałęcz przełęcz d pęcz naręcz obręcz półobręcz kręcz poręcz wręcz p tęcz bicz d burgrabicz p hrabicz kicz s. poklicz panicz d konicz znicz spicz sicz g podpasicz sandwicz podskakiewicz zarobkiewicz dorobkiewicz d komornikiewicz cześnikiewic

O...

Witam w bibliotece i zycze przyjemnego czytania.

Troche zdjec